Эрксисийн цахим сургалт зөвлөгөө

ХЭЗЭЭ: Долоо хоног бүрийн мягмар гарагт ⏳15:30 - 17:00
ХЭРХЭН: Сургалт цахимаар явагдана. Бизнесийн үйл ажиллагааг технологи ашиглан хэрхэн сайжруулах тухай ойлголтууд авахаас гадна эрксис програмийг хэрхэн ашиглах талаар бүрэн мэдлэгтэй болно.

ХӨТӨЛБӨР:
  • 15:20 - Цахим ангид бүртгүүлсэн хэрэглэгчид орох
  • 15:30 - Танилцах
  • 15:40 - Эрксис бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга
  • 15:50 - Эрксис дээрх боломжууд
  • 16:10 - Асуулт, ярилцлага
  • 16:30 - Нэмэлт зөвөлгөө
  • Гарын авлага