🚀  Эрксисийн хөрөнгө оруулагч болох дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу

МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТ,
ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА УДИРДАХ
ЦОГЦ ПЛАТФОРМ

Маркетингийн санаануудаа үнэлэх, хэмжих, борлуулалтаа
төлөвлөх хянах, хэрэглэгчтэйгээ харилцах,
халамжлах үйл ажиллагааг нэг технологиос удирдаарай.

Эрксисийг ашиглан үйл ажиллагаагаа
нягт уялдуулаарай

Хэрэглэгчтэй харилцах баг

Хэрэглэгчтэй харилцах бүх сувгаа эрксист нэгтгэснээр хэрэглэгчтэй харилцах хурдыг 80% нэмэгдүүлж, олон платформд төлөх зардлыг 62% бууруулна.

Маркетингийн баг

Хэрэглэгчээ зорилтот бүлгээр ангилснаар тэдэнд тохирох маркетингийн үйл ажиллагааг оновчилж, маркетингийн кампанит ажлуудаа олон улсын стандартаар бүртгэнэ, хэмжинэ.

Борлуулалтын баг

Борлуулалт эхлэхээс дуусах хүртэлх алхмуудад ямар үйл явц, амжилт, уналт тохиолдолж буйтай цаг алдалгүй танилцан, алхам тутамдаа сайжруулна.

Маркетинг баг

 • Маркетингийнхаа санааг үнэлэх, шигших, хэмжих, архивлах боломж
 • Хамгийн бага зардлаар цахим шуудан & SMS маркетинг хийх
 • Цахим хуудасны цэс болгонд угтах мессэж тохируулах боломж

Борлуулалт баг

 • Борлуулалтаа үе шатаар нь төлөвлөн, үйл явцтай тухай бүрд танилцах боломж
 • Борлуулалтаа ажилтнаар, бүтээгдэхүүнээр, хугацаагаар гэх мэт төрөл бүрийн нөхцлүүдээр ангилах боломж
 • Ирэх саруудад ямар борлуулалтууд хийгдэх магадлалтай танилцах боломж

Хэрэглэгчтэй харилцах баг

 • Фэйсбүүк, твиттер, вайбер гэх мэт сошиал платформууд, имэйл, цахим хуудасны мессенжер, мобайл апп-ын чат, утас гэх мэт хэрэглэгчтэй харилцах сувгуудыг нэг инбокст хүлээн авна.
 • Хэрэглэгчтэй харилцах явцад үүссэн санал гомдол, шинэ борлуулалтыг холбогдох багуудад хуваарилан, мэдээллийн давхцалгүй уялдаатай ажиллана.
 • Хэрэглэгчтэй харилцах явцад илэрсэн мэдээллүүдийг бүртгэн, хэрэглэгчийн мэдээллийн сангаа улам баяжуулна.

Эрксисийг ашиглах алтан
3 шалтгаан

НЭГ ПЛАТФОРМ

 • Нэг багаж ашиглаад бүгдийг хийнэ
 • Нэг санд бүх мэдээллүүдээ төвлөрүүлнэ
 • Нэг системрүү хандан, үүрэг даалгавруудаа хуваарилна

НЭГ ТӨЛБӨР

 • Хэрэглэгчийн тооны өсөлтөөс шалтгаалж нэмэлт төлбөр авахгүй
 • Аль нэг боломжоо тусад нь үнэлээд нэмэлт төлбөр авахгүй
 • Шинээр хөгжүүлэгдэх боломжуудаасаа нэмэлт төлбөр авахгүй

НЭГ ҮНДЭСТЭН/ ГЭР БҮЛ

 • Монгол хэрэглэгчид эх хэл дээрээ платформоо ашиглана
 • Монгол хэрэглэгчдийн амжилтын кейсийг бүтээж, дэлхийд танилцуулна
 • Монгол бизнесүүд технологийн хурдыг ашиглан, бизнесээ хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна
Дижитал шилжилтээ амжилттай эхлүүлсэн байгууллагууд