Эрксис багтай уулзалтын цаг товлох

Эрксис нь аль ч салбарын байгууллагуудад хэрэглэгч болон хамт олныхоо туршлагыг сайжруулах, удирдах байдлаар бизнесээ “Хүн төв”-тэй байгууллага болох дижитал шилжилтийн хөшүүрэг болох болно.

Бид бүхэн компанийн салбар, үйл ажиллагааны онцлог зэрэг зөвхөн тухайн компанийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон онцгой шийдлийг санал болгож аюулгүй байдал, засаглал, залгамж халаа, хяналт болон тусгай нэмэлт үйлчилгээнүүдийг санал болгодог.


Эрксис хамт олны хамгийн чухал давуу тал бол үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, цаг хугацаа их шаарддаг нарийн төвөгтэй ажлуудыг автоматжуулах, технологийн тусламжтайгаар хөнгөвчилж удирдах явдал юм.


Энтерпрайз багцын санал болгож буй үнэ цэнэ:


  • Байгууллагын тусгай чат групп
  • Гүйцэтгэл, хяналтыг дэмжих нэмэлт үйлчилгээ
  • Байгууллагын менежерүүдэд зориулсан тусгай сургалт, дэмжлэг
  • Хязгааргүй үндсэн болон нэмэлт боломжууд
  • Байгууллагын системрүү зөөх үйлчилгээ
  • Платформын ашиглалт хэвийн байгаа эсэхийг 7 хоног бүр имэйлээр тайлагнана
  • Байгууллагад суурилуулах, ашиглах талаар тусгай сургалтууд
  • Серверийн аюулгүй байдалд зөвлөх үйлчилгээ
  • Уян хатан төлбөрийн нөхцөл