Бизнесийн бүх салбарт тохирох үнийн санал

Бизнесээ Томруулъя Клуб

299,000₮

Сар бүр

Гарааны бизнесүүд, жижиг дунд компаниудад зориулсан багц

Бизнесээ Томруулъя Клуб

 • Эрксис платформыг цогцоор нь 5 хүртэлх хамт олны эрхтэйгээр ашиглах
 • 1 ширхэг онлайн худалдааны цахим хуудас
 • 1 ширхэг танилцуулга цахим хуудас
 • 1 ширхэг байгууллагын онлайн санхүүгийн программ
 • 2 ширхэг кассын систем
 • Жилд 2 удаа нетворкинг хийх

Бизнесээ Томруулъя Клуб+

499,000₮

Сар бүр

Бизнес багц

Бизнесээ Томруулъя Клуб+

 • Эрксис платформыг цогцоор нь 20 хүртэлх хамт олны эрхтэйгээр ашиглах
 • 1 ширхэг онлайн худалдааны цахим хуудас
 • 3 ширхэг танилцуулга цахим хуудас
 • 3 байгууллагын онлайн санхүүгийн программ
 • 5 ширхэг кассын систем
 • 1 ширхэг толгой ба 5 дотуур дугаар
 • Ярианы бичлэг хийх, архивлах
 • Автомат хариулагч
 • Жилд 2 удаа нетворкинг хийх
 • Салбартаа тэргүүлэгч менторуудаас тулгамдаж буй асуудал дээрээ зөвлөгөө авах
 • Улиралд 1 удаа маркетинг борлуулалт, дижитал маркетингаа оновчтой зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээ

Энтерпрайз Багц

Томоохон байгууллага,
групп компаниудад
зориулсан багц

Энтерпрайз
Багц

 • Системийн бүхий л модулийг хязгааргүй ашиглах
 • Зөвхөн танай байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулсан нэмэлт програм хангамж хөгжүүлэлт
 • Систем болон серверийн аюулгүй ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих
 • Зөвхөн танай байгууллагад зориулсан тусгай чат групп үүсгэнэ
 • Зөвхөн танай байгууллагад зориулсан системийг үр дүнтэй ашиглах сургалт, суппорт
 • Зөвхөн танай байгууллагад зориулсан харилцагчийн менежерээр удирдуулсан баг томилогдон ажиллана

Хамтарсан платформ хийх багц

Орлогоо хувааж хамтарсан платформ хийхэд зориулсан багц

Хамтарсан платформ хийх багц

 • Дотоодын болон гадаад зах зээлд хамтарч платформ хөгжүүлэлт хийх
 • Дотоодын болон гадаадын түнш байгууллагуудтай хамтран хөгжүүлэлт хийнэ
 • Залгамж халаа авч явах баг хамт олныг бэлтгэнэ, сургана
 • Хөрөнгө оруулалт татах, маркетинг, менежмент зэрэг мэдэх чадах зүйлсээрээ зөвлөнө
 • Зөвхөн танай байгууллагад зориулсан тусгай чат групп үүсгэнэ
 • Харилцагчийн менежерээр удирдуулсан баг томилогдон ажиллана